Termovízia

Termovízia je bezkontaktné meranie teploty povrchov pomocou kamier so špeciálnym termovíznym snímačom.

Termodiagnostika

Image

Termovízia je známa už aj u nás, využíva sa v rôznych technických oblastiach takmer 30 rokov. Zobrazuje rozloženie teplotného poľa na povrchu telesa v infračervenej oblasti spektra, ktoré je ľudskému oku neviditeľné. Využíva sa predovšetkým v stavebníctve ale aj energetike, elektrotechnike, elektronike, automobilovom priemysle a v medicíne. V stavebníctve na kontrolu úniku tepla obvodovými plášťami budov. V strojárstve hlavne v konštrukcii tepelných strojov a pri diaľkovej kontrole zariadení, napr. v petrochémii. V energetike umožňuje kontrolu lokálnych prehriatí na vedeniach, kontaktoch, transformátoroch atď. Použitie v medicíne je známe ako skríningová vyšetrovacia metóda, mamografia. Zaujímavý článok o termodiagnostike vyšiel pred dvoma rokmi aj na servery www.emt.cz prvý a druhý diel.

Praktické využitie

Termovízia umožňuje stanoviť tepelné technické vlastnosti obvodových plášťov budov a používa sa pri zisťovaní skrytých chýb stavieb. Termovízia je schopná s potrebnou presnosťou tieto poruchy nájsť a pri ich správnom vyhodnotení je základným krokom pre efektívny návrh technického riešenia a následne aj pre kontrolu jeho realizácie.

Na snímkoch získaných z vonkajšej časti objektu zisťujeme tepelné úniky v miestach podľa teplotnej škály smerom k vyšším teplotám a naopak u snímkov spravených zvnútra objektu hľadáme chladné miesta reprezentované farbami priradenými nízkym teplotám.

Okrem kontroly úniku tepla obhliadkou budov možno pomocou termosnímačov vyhľadávať napr :

  1. miesta s rizikom tvorby alergénnych plesní (termokamera a vlhkostná sonda)
  2. tepelne-izolačných vlastností rozvodov tepla
  3. úniky teplonosného média podlahového vykurovania
Provnanie snímok

Simulácia

Ako vlastne také meranie prebieha si môžete vyskúšať na simulátore termokamier firmy FLIR
Slimulátor

Cenník

Rodinný dom
25€
Bytový dom
15€
za jednu bytovú jednotku
Priemyslené budovy
dohodou